Zateplovací systém ThermoShield + ETG

EFEKTIVNÍ OCHRANA BUDOV

 

Systém ThermoShield® a ETG je aplikován jako zateplovací systém s funkcí optimalizace vlhkosti v konstrukci budovy.

Použití

Variantně je požívaná skladba ETG B 370 a F 550 nebo ETG B 450 a F 550 s nátěrem ThermoShield®. Záleží pouze na konkrétních požadavcích projektové dokumentace, zda-li je požadována zvýšená tepelná izolace nebo větší ochrana před vlhkostí. Jako ochranná vrstva s násobícím účinkem systému je použit Thermoshield® s možností 4500 barevných odstínů.

ETG B 370, ETG B 450 a ETG B F 550 jsou určeny jako do exteriéru tak pro použití v interiérech. Stejně tak je určen ThermoShield® pro interiér i exteriér.

Navíc pro historické budovy se používá ThermoShield® History v kombinaci s omítkami ETG.

Fungování systému ThermoShield® a ETG

Systém ThermoShield® a ETG, díky zvýšené paropropustnosti, využíváním tzv. sorpčního motoru, dokáže odvádět přebytečné množství vlhkosti z konstrukce a tak ji udržovat v suchém stavu.

Díky dynamické změně vlhkosti v konstrukci dochází k zlepšení parametru „l“ a tím také ke zvýšení hodnoty parametru „R“ (tepelný odpor stav. konstrukce).

Skladba systému ThermoShield® a ETG tak je prakticky zateplovacím odvlhčovacím systémem pro jakoukoliv konstrukci, který odvlhčuje, zabraňuje zpětnému přechodu vlhkosti do konstrukce a současně zatepluje.

Navíc snižuje tepelné rázy v konstrukci vyvolané klimatickými podmínkami.

Vzhledem ke své přírodní konzistenci, vytváří ThermoShield® a omítky ETG účinný ekologický efektivní systém ochrany konstrukce objektů.

Minimální náročnost na aplikaci takového to systému, je ThermoShield® a ETG mimořádně vhodný pro jakékoliv rekonstrukce fasád a omítek s požadavkem na zateplení, odvlhčení a to i na historických budovách.