Zateplení domu v praxi: ThermoShield Exterieur

Obnova fasády bytového domu a zateplení (BD) V4 v Kaniance.

ThermoShield Exterieur je odolný fasádní nátěr připravený k použití. ThermoShield Exterieur je založen na funkci termokeramické membrány. Je vhodný téměř pro všechny podklady v exteriéru. Ze zvláštního složení a jedinečných vlastností Exterieur vyplývá řada oblastí energetického využití jak pro letní tak i zimní tepelnou ochranu.

Stručný popis bytového domu V4 Kanianka

Stavební konstrukce P 1.15 byla postavena v letech 1988-1989. Zásobování teplem a teplou vodou je zajištěno z CZT (Centrální Zdroj Tepla). V roce 2007 byly v BD vybudovány na vstupních uzlech předávací stanice tepla (OST): OST 1 pro 30 BJ a OST 13 pro 96 BJ. Z tohoto důvodu jsou údaje o spotřebě tepla uvedeny v grafu takto.

V roce 2009 byl na střeše bytového domu zrealizován solární systém pro celoroční předehřev vody, který zajišťuje průměrné roční snížení tepla v OST-ích na ohřev vody o 30 – 35%. Vlastníci bytů a nebytových prostor bytového domu V4 financovali v r. 2011 obnovu fasády ze zdrojů SFRB (úvěr s 1% úrokem) a z vlastních finančních zdrojů. Toho času je tvorba FÚPaO (fondu údržby, provozu a oprav) 0,46 EUR/m2. Z FÚPaO průměrná splátka úvěru pro SFRB je 7,78 EUR/měs/BJ.

Zabrání tvorbě řas, mechů, hub a plísní[/caption]

V roce 2009 byl na střeše bytového domu zrealizován solární systém pro celoroční předehřev vody, který zajišťuje průměrné roční snížení tepla v OST-ích na ohřev vody o 30 – 35%. Vlastníci bytů a nebytových prostor bytového domu V4 financovali v r. 2011 obnovu fasády ze zdrojů SFRB (úvěr s 1% úrokem) a z vlastních finančních zdrojů. Toho času je tvorba FÚPaO (fondu údržby, provozu a oprav) 0,46 EUR/m2. Z FÚPaO průměrná splátka úvěru pro SFRB je 7,78 EUR/měs/BJ.

Chronologie zásahů do stavební konstrukce

 • r. 2005 Rekonstrukce střechy bez zateplení (střecha je dvouplášťová s tepelnou izolací tloušťky 200 mm)
 • přelom let 2008 a 2009 Výměna původních oken (schodiště + 70% v BJ) za plastová, bez výměny vstupních dveří (t.č. jsou ještě původní hliníkové s jednoduchým zasklením)
 • r. 2011 Obnova fasády bytového domu, vyspravení panelů a jejich spojů, osíťkováním s novou omítkou a ochranným povrchovým keramickým nátěrem ThermoShield Exterier

Porovnání spotřeby tepla na vytápění v roce 2012 s údaji v 2007 a 2010 (údaje spotřeby tepla od výrobce a dodavatele tepla)

 • Dosažená průměrná úspora na spotřebě tepla (kWh / m2) výměnou oken a obnovou fasády je 53% (porovnáním údajů z r. 2012 a z r. 2007)
 • Dosažená průměrná úspora na spotřebě tepla (kWh/m2) výměnou oken 41% (porovnáním údajů z r. 2010 a údajů z r. 2007)
 • Dosažená průměrná úspora na spotřebě tepla (kWh/m2) obnovou fasády 20% (porovnáním údajů z r. 2012 a údajů z r. 2010)

uspora-energie-Kanianka

Výhody způsobu obnovy fasády a zateplení bytového domu V4 nátěrem ThermoShield Exterieur v Kaniance

 • o 25-30% nižší investice než nabídky pro obnovu fasády bez vysprávek a s kontaktním zateplením
 • čas realizace obnovy je kratší než při obnově zateplením
 • dosažené nezanedbatelné energetické úspory na vytápění (v prvním roce 20%)
 • min. životnost nátěru ThermoShield Exterieur 20 let
 • zlepšuje tepelně-technické vlastnosti původního zdiva odváděním vlhkosti do exteriéru
 • stálobarevnost a ochrana zdiva vůči teplotním rozdílům a povětrnostním vlivům po celou dobu životnosti
 • řešení bez vzniku bodových tepelných mostů, jak je tomu při zateplení (kotvení izolace) a bez dalšího narušení zdiva obvodových stěn
 • tento typ obnovy neprodukuje v budoucnu odpad k likvidaci, což vyžaduje již v současnosti nemalé finanční náklady

 

Posted in Blog.