ThermoShield TopShield

Odolný střešní nátěr

ThermoShield TopShield je založený na funkci termokeramické membrány. Poskytuje ochranu pro téměř všechny podklady střešních konstrukcí.

Základní vlastnosti ThermoShield TopShield

  • dlouhotrvající ochrana střechy před škodlivými vlivy životního prostředí jako jsou ultrafialové záření, smog, špína, kyseliny, soli a mořská voda
  • výrazná ochrana před vlivy počasí jako je déšť, sníh, krupobití…
  • nátěr je vodotěsný také při extrémních povětrnostních podmínkách
  • vysoká elasticita, snižující tvorbu trhlin
  • energetická účinnost v létě i v zimě
  • snižuje dilatační napětí střešní krytiny a nosné konstrukce „tepelným uklidněním“
  • vysoká reflexe slunečního záření
  • extrémní elasticita výhodná u přechodů různých materiálů

Použití ThermoShield TopShield

ThermoShield TopShield se používá jako hydroizolační krytina konstrukce plochých a šikmých střech jako voděodolný, pružný, paropropustný nátěr. Jako podklad pod krytinu slouží betonová mazanina, ocelové a hliníkové profilové plechy, dřevěná konstrukce, dřevotřískové a sádrokartonové desky. Ve spojení s penetračním nátěrem (FLEX TAC II) je ho možno aplikovat i na staré pryskyřičné krytiny. Materiál je také vhodný na opravy a nanášení nové vrstvy šikmých střech prakticky na všechny materiály.

Složení

pojivo – vysoce elastická akrylátová pryskyřice

plnivo – keramické duté mikrokuličky (uvnitř obsahující inertní plyn)

barviva – barviva na bázi oxidu titaničitého, popřípadě pigmenty jiných odstínů

Ochrana střechy s nátěrem ThermoShield TopShield

Pokud má střešní krytina, vystavená povětrnostním vlivům a vlivům životního prostředí, dlouho plnit svou funkci, potřebuje dobrý ochranný štít. ThermoShield TopShield výborně plní tento úkol. Prudký déšť, krupobití a sníh nemohou ThermoShield TopShield poškodit. Dokonce ani střešní krytiny z vláknocementových desek (vlnitý azbest) nebo zinkových plechů nejsou pro nátěr žádný problém. Po odpovídající předběžné úpravě plechových střech pomocí ThermoShield ZinkPrimer nebo ThermoShield RustPrimer se vytvoří dlouhodobá ochrana střechy, která současně chrání podklady z železných i neželezných kovů před korozí. Za mimořádně vysokou přilnavost na všechny obvyklé střešní krytiny vděčí ThermoShield TopShield jedinečné kompozici z vysoce kvalitních surovin.

ThermoShield TopShield zůstává elastický ve vysokém teplotním rozsahu od -40°C do +150°C. Není třeba se obávat tvorby trhlin vzniklých vytvrzováním.

Přemostění přechodů různých materiálů s nátěrem ThermoShield TopShield

S nátěrem ThermoShied TopShield, jeho vysokou reflexí slunečního záření a z toho vyplývajícím „tepelným uklidněním“ podkladů, lze přemostit spoustu přechodů různých materiálů a udržet je bez trhlin, které vznikají vlivem jejich různé tepelné roztažnosti. Keramická dutá tělíska se lomem tepelných paprsků starají o značné snížení prostupu tepla do střešní konstrukce. Tento jev vede k výrazné redukci tepla v interiéru pod střešním pláštěm, což pro obyvatele při vysokých letních teplotách znamená přijatelné prostředí i bez klimatizace U velkoplošných střech obytných budov a průmyslových hal působí nátěr při krupobití a dešti navíc jako element tlumící hluk.