ThermoShield History

ThermoShield History je odolný fasádní nátěr s endotermickými vlastnostmi pro zvláštní požadavky historických budov. Je vhodný především pro omítkové podklady na památkově chráněných budovách, zachovává historický stavební podklad a chrání před destruktivními vlivy klimatu.

Základní vlastnosti ThermoShield History

  • dlouhotrvající ochrana fasády před škodlivými vlivy životního prostředí jako ultrafialové záření, smog, prach, kyseliny, soli a mořská voda
  • ochrana před povětrnostními vlivy jako je déšť, sníh a krupobití…
  • zabránění tvorbě řas, mechů, hub a plísní
  • energetické úspory v zimě i v létě
  • snížení tvorby trhlin v podkladu
  • dlouhodobá stálobarevnost

Použití ThermoShield History

ThermoShield History je odolný ochranný nátěr pro všechny vápenné a vápenocementové omítky v exteriéru. Vynikající vlastnosti tohoto nátěru umožňují široké spektrum aplikací, které přinášejí ochranu stavebních konstrukcí jak v létě, tak v zimních měsících.

Složení

pojivo – vysoce elastická akrylátová pryskyřice

plnivo – mikrokeramické duté vakuizované kuličky

barviva – základní bílé na bázi oxidu titaničitého, popřípadě pigmenty jiných odstínů

Dlouhotrvající ochrana před zátěžemi životního prostředí

ThermoShield History ve spolupráci se sluncem a teplým vzduchem vytváří účinnou ochranu proti pronikání dešťové vody. Nadměrná vlhkost zdiva se díky funkci membrán ThermoShieldu rychle odpaří.

schema-17

Množství odolných mikrokeramických kuliček, které se v elastickém pojivu pohybují, brání, stejně jako lidská kůže při koupání nebo sprchování, v pronikání vody do podkladu. Vysoká odolnost proti znečištění, vlivům životního prostředí jako je smog, kyseliny, soli, ozón a ultrafialové záření, a enormní elasticita zajišťují dlouhodobou ochranu, která zabraňuje tvorbě trhlin způsobených křehnutím a stárnutím. Trhlinky způsobené pnutím se silně zredukují, protože tepelná ochrana značně redukuje různé dilatační pohyby stavebních materiálů.

ThermoShield History brání tvorbě vlhkosti

ThermoShield History je odolný proti extrémům počasí, např.: prudkému dešti, krupobití nebo sněžení. Nátěr se tak stará o suché stavební materiály a snižuje riziko nežádoucího „ozelenění“ fasády, které se často vyskytuje jako průvodní jev při vzniku kondenzační vody. Díky vysokému podílu keramické složky a bránění tvorbě vlhkosti na povrchu pláště budovy, neposkytuje ThermoShield History živnou půdu houbám, lišejníkům a mechům.

Proto lze zcela upustit od následných aplikací jedů škodlivých pro životní prostředí a zdraví. Škodám způsobeným plísněmi ve zdivu nebo na jeho povrchu se zabrání, neboť nátěr převádí kolísavý podíl vlhkosti ve zdivu na ustálenou vlhkost stavby.

ThermoShield History je dimenzovaný tak, že tyto funkce jsou k dispozici po celá léta navzdory všem zatížením. Podnebí se svým přirozeným kolísáním nabízí i nutné okrajové podmínky k tomu, aby popsané stavebně fyzikální procesy se svými žádoucími efekty úspory energie a ochrany mohly neustále probíhat.

Prodyšnost

Stejně jako lidská kůže, představuje nátěr ThermoShield History zvětšený povrch a poskytuje dost vzduchu k dýchání tomu, co se nachází pod ním. „Umělé dýchání“ budov pomocí klimatizačních zařízení se může omezit nebo úplně zastavit. Ušetří to nejen peníze, ale pro obyvatele to sníží i riziko letního nachlazení.

Nátěr ThermoShield History zvyšuje izolační schopnost zdiva, aniž by je uzavřel. Má tak zcela podstatnou výhodu oproti jiným opatřením, které mají rovněž za cíl redukci odvádění tepla. Některá jiná opatření často zdivo uzavírají a tím je zadusí (nebo dokonce v nejhorším případě „utopí“).

Fasády a stěny zůstanou jako nové

ThermoShield History u ošetřených ploch brání vzniku elektrostatického náboje a tím znemožňuje chemické spojení s prachovými částicemi. Jestliže se po několika letech přece jen nečistota usadí, umožňuje kombinace keramiky a velmi odolného nosného pojiva bezproblémové čištění všech natřených ploch vodou a dokonce i vysokotlakými přístroji. ThermoShield History se tak postará o nadprůměrně dlouhodobou čistotu fasády a její stálobarevnost.