ThermoShield Exterieur

Odolný fasádní nátěr

ThermoShield Exterieur je, stejně jako ostatní nátěry ThermoShield, založený na funkci termokeramické membrány. Je vhodný téměř pro všechny podklady v exteriéru. Ze zvláštního složení a jedinečných vlastností nátěrů Stucco a Exterieur vyplývá řada oblastí energetického využití jak pro letní tak i zimní tepelnou ochranu.

Aplikace ThermoShield Exterieur na plášť budovy neslouží pouze k optickému zhodnocení a dlouhodobé ochraně stavební konstrukce, ale přispívá také k tomu, aby se znatelně snížil účet za energie v důsledku zlepšení tepelně energetické bilance budovy.

Základní vlastnosti ThermoShield Exterieur

  • Dlouhotrvající ochrana fasády před škodlivými vlivy životního prostředí 
  • Ochrana před povětrnostními vlivy jako je déšť, sníh a krupobití
  • Zabránění tvorbě řas, mechů, hub a plísní
  • Energetické úspory v zimě i v létě
  • Snížení tvorby trhlin v podkladu
  • Dlouhodobá stálobarevnost

Použití ThermoShield

Použití zejména jako fasádní nátěr. ThermoShield Exterieur je aplikovatelný na vápenocementové omítky, sádrokarton, beton, cihlu a dřevo.

Složení

pojivo – vysoce elastická akrylátová pryskyřice

plnivo – keramické duté mikrokuličky (uvnitř obsahující interní plyn)

barviva – běloba na bázi oxidu titaničitého, popřípadě další barevné pigmenty

Dlouhotrvající ochrana pro vaši fasádu

ThermoShield Exterieur ve spolupráci se sluncem a teplým vzduchem vytváří účinnou ochranu proti pronikání dešťové vody. Nadměrná vlhkost zdiva se díky funkci membrán ThermoShieldu rychle odpaří.

schema-17

Množství odolných mikrokeramických kuliček, které se v elastickém pojivu pohybují, brání, stejně jako lidská kůže při koupání nebo sprchování, pronikání vody do podkladu. Vysoká odolnost proti znečištění, vlivům životního prostředí jako je smog, kyseliny, soli, ozón a ultrafialové záření, a enormní elasticita zajišťují dlouhodobou ochranu, která zabraňuje tvorbě trhlin způsobených křehnutím a stárnutím. Trhlinky způsobené pnutím se silně zredukují, protože tepelná ochrana značně redukuje různé dilatační pohyby stavebních materiálů.

ThermoShield Exterieur brání tvorbě vlhkosti

ThermoShield Exterieur je odolný proti extrémům počasí, např.: prudkému dešti, krupobití nebo sněžení. Nátěr se tak stará o suché stavební materiály a snižuje riziko nežádoucího „ozelenění“ fasády, které se často vyskytuje jako průvodní jev při vzniku kondenzační vody. Díky vysokému podílu keramické složky a bránění tvorbě vlhkosti na povrchu pláště budovy, neposkytuje ThermoShield Exterieur živnou půdu houbám, lišejníkům a mechům.

Proto lze zcela upustit od následných aplikací jedů škodlivých pro životní prostředí a zdraví. Škodám způsobeným plísněmi ve zdivu nebo na jeho povrchu se zabrání, neboť nátěr převádí kolísavý podíl vlhkosti ve zdivu na ustálenou vlhkost stavby.

ThermoShield Exterieur je dimenzovaný tak, že tyto funkce jsou k dispozici po celá léta navzdory všem zatížením. Podnebí se svým přirozeným kolísáním nabízí i nutné okrajové podmínky k tomu, aby popsané stavebně fyzikální procesy se svými žádoucími efekty úspory energie a ochrany mohly neustále probíhat.

Prodyšnost

Stejně jako lidská kůže, představuje nátěr ThermoShield Exterieur zvětšený povrch a poskytuje dost vzduchu k dýchání tomu, co se nachází pod ním. „Umělé dýchání“ budov pomocí klimatizačních zařízení se může omezit nebo úplně zastavit. Ušetří to nejen peníze, ale pro obyvatele to sníží i riziko letního nachlazení.

Nátěr ThermoShield Exterieur zvyšuje izolační schopnost zdiva, aniž by je uzavřel. Má tak zcela podstatnou výhodu oproti jiným opatřením, které mají rovněž za cíl redukci odvádění tepla. Některá jiná opatření často zdivo uzavírají a tím je zadusí (nebo dokonce v nejhorším případě „utopí“).

Fasády a stěny zůstanou jako nové

ThermoShield Exterieur u ošetřených ploch brání vzniku elektrostatického náboje a tím znemožňuje chemické spojení s prachovými částicemi. Jestliže se po několika letech přece jen nečistota usadí, umožňuje kombinace keramiky a velmi odolného nosného pojiva bezproblémové čištění všech natřených ploch vodou a dokonce i vysokotlakými přístroji. ThermoShield Exterieur se tak postará o nadprůměrně dlouhodobou čistotu fasády a její stálobarevnost.

 

Fyzikálně-mechanické vlastnosti ThermoShield Exterieur

Přilnavost k různým podkladům min.0,3 MPa
Ekvivalentní difúzní tloušťka rd 1,0
Minimální tloušťka za sucha 250 µm
Vodotěsnost 0 ml/m² za 30 min.
Paropropustnost vodních par min. 43 g/m² za 24 hod.
Otěruvzdornost 20 min.
Otěruvzdornost za vlhka třída 2
Zasychání do stupně 1 12 hod. při labor. teplotě 23+/2 °C a vlhkosti 50%
Odrazivost slunečního záření 86%
Třída hořlavosti B
Tepelná vodivost λ = 0,27
Hustota 1080 kg/m³
Krycí schopnost třída 2
Stupeň lesku nejasný matový
Jemnost zrna jemné