Škola Dříteč , Pardubický kraj, 2015 (ThermoShield Exterieur, ThermoShield Nature)

– ve spolupráci s akad. ing. arch. Petrem Davidem (autor rekonstrukce a přístavby)

Posted in Reference.