Ochrana střechy nátěrem ThermoShield TopShield: Porovnání teploty

 

ThermoShield TopShield je odolný střešní nátěr připravený k použití. ThermoShield TopShield je založen na funkci termokeramické membrány. Poskytuje ochranu pro téměř všechny podklady střešních konstrukcí.

Ochrana střechy s ThermoShield­­ TopShield

Pokud má střešní krytina vystavená povětrnostním vlivům a vlivům životního prostředí dlouho plnit svou funkci, potřebuje dobrý ochranný štít. ThermoShield TopShield výborně plní tuto roli. Prudký déšť, krupobití a sníh nemohou ThermoShield TopShield poškodit. Dokonce ani střešní krytiny z vláknocementových desek (vlnitý azbest) nebo zinkových plechů nejsou pro nátěr žádný problém. Po odpovídající předběžné úpravě plechových střech pomocí ThermoShield ZinkPrimer nebo ThermoShield RustPrimer se vytvoří dlouhodobá ochrana střechy, která současně chrání podklady z železných i neželezných kovů před korozí. Za mimořádně vysokou přilnavost na všechny obvyklé střešní krytiny vděčí ThermoShield® TopShield jedinečné kompozici z vysoce kvalitních surovin.

ThermoShield TopShield zůstává elastický ve vysokém teplotním rozsahu od -40°C do +150°C. Netřeba se obávat tvorby trhlin vzniklých vytvrzováním.

strecha-blog-01

Základní vlastnosti ThermoShield TopShield

  • dlouhotrvající ochrana střechy před škodlivými vlivy životního prostředí jako jsou ultrafialové záření, smog, špína, kyseliny, soli a mořská voda
  • výrazná ochrana před vlivy počasí jako je déšť, sníh, krupobití …
  • nátěr je voděodolný také při extrémních povětrnostních podmínkách
  • vysoká elasticita, snižující tvorbu trhlin
  • vysoká reflexe slunečního záření, energetická účinnost v létě i v zimě
  • snižuje dilatační napětí střešní krytiny a nosné konstrukce „tepelným uklidněním“
  • extrémní elasticita výhodná u přechodů různých materiálů

strecha-blog-02

Přemostění přechodů různých materiálů s nátěrem ThermoShield TopShield

Přemostění přechodů různých materiálů s nátěrem ThermoShield TopShield, jeho vysokou reflexí slunečního záření a z toho vyplývajícím „tepelným uklidněním“ podkladů, můžeme přemostit mnoho přechodů různých materiálů a udržet je bez trhlin, které vznikají vlivem jejich různé tepelné roztažnosti. Keramická dutá tělíska s lomem tepelných paprsků se starají o značné snížení propustnosti tepla do střešní konstrukce. Tento jev vede k výrazné redukci tepla v interiéru pod střešním pláštěm, což pro obyvatele při vysokých letních teplotách znamená přijatelné prostředí i bez klimatizace. U velkoplošných střech obytných budov a průmyslových hal působí nátěr při krupobití a dešti navíc jako element tlumící hluk.

Teplota střešní konstrukce ošetřené nátěrem ThermoShield TopShield

strecha-blog-03

ThermoShield TopShield využívá své vynikající vlastnosti na výrazné snížení teploty podkladu střešních konstrukcí. Svou vysokou reflexí tak zpět do prostoru odrazí podstatnou část slunečního záření.

Po aplikaci ThermoShield TopShield na střešní krytinu byla teplota střechy s nátěrem ThermoShield TopShield: 25°C. (při venkovní teplotě 24°C)

Střešní krytina neošetřená nátěrem ThermoShield TopShield dosahovala teploty okolo 63°C (při stejné venkovní teplotě 24°C) – což je při porovnání teploty střechy s nátěrem ThermoShield rozdíl 38°C.

Posted in Blog.