Nejlepší ochrana dřeva: ThermoShield Nature

ThermoShield Nature v praxi: zámeček Tatranská Javorina.

Jaká ochrana dřeva je nejlepší?

ThermoShield Nature je odolný nátěr pro ochranu dřeva připravený k použití. ThermoShield® Nature zachovává vlastnosti a funkce termokeramické membrány. Tento produkt je vhodný pro všechny stavební prvky ze dřeva pro venkovní použití, které nejsou rozměrově stálé a stará se o obnovu a zachování přirozené bilance vlhkosti ve dřevě.

TS-banner-11

Základní vlastnosti ThermoShield Nature

  • Dlouhotrvající ochrana dřeva před škodlivými vlivy životního prostředí jako ultrafialové záření, smog, prach, kyseliny, soli a mořská voda
  • Ochrana před povětrnostními vlivy jako je déšť, sníh a krupobití …
  • Zabránění tvorbě řas, mechů, hub a plísní
  • Energetické úspory v zimě i v létě
  • Snížení tvorby trhlin v podkladu
  • Dlouhodobá barevnost

Dlouhotrvající ochrana dřeva s ThermoShield Nature před zátěžemi životního prostředí

ThermoShield Nature ve spolupráci se sluncem a teplým vzduchem vytváří účinnou ochranu proti pronikání dešťové vody. Nadměrná vlhkost dřeva se díky funkci membrán ThermoShieldu rychle odpaří.

Množství odolných mikrokeramických kuliček, které se v elastickém pojivu pohybují, brání, stejně jako lidská kůže při koupání nebo sprchování, v pronikání vody do dřeva. Vysoká odolnost proti znečištění, vlivům životního prostředí jako je smog, kyseliny, soli, ozón a ultrafialové záření, a enormní elasticita zajišťují dlouhodobou ochranu, která zabraňuje tvorbě trhlin způsobených křehnutím a stárnutím. Trhlinky způsobené pnutím se silně zredukují, protože tepelná ochrana značně redukuje různé dilatační pohyby dřeva.

ThermoShield Nature brání tvorbě vlhkosti na povrchu pláště dřevěné stavby

ThermoShield Nature je odolný proti extrémům počasí, např.: prudkému dešti, krupobití nebo sněžení. Nátěr se tak stará o suché stavební materiály a snižuje riziko nežádoucího „ozelenění“ dřeva, které se často vyskytuje jako průvodní jev při vzniku kondenzační vody. Díky vysokému podílu keramické složky brání tvorbě vlhkosti na povrchu pláště dřevěné stavby, neposkytuje ThermoShield Nature živnou půdu houbám, lišejníkům a mechům.

Zámeček Tatranská Javorina

Zámeček v Tatranské Javorině byla první referenční dřevěná stavba aplikována nátěrem ThermoShield® Nature na Slovensku. I přesto, že od realizace uběhlo již téměř 10 let (aplikace nátěru ThermoShield® Nature: září 2005), nátěr ThermoShield Nature odolal vlivům životního prostředí a je v takovém stavu, jako před 9 lety.

nature-blog-01

„Zub času“ se na některých místech zámečku v Tatranské Javorině podepsal – ale nebylo to vinou nátěru ThermoShield Nature. Vzniklé praskliny způsobil nekvalitní tmel, který lety narušil strukturu Termokeramické nátěru ThermoShield. Pokud by se na praskliny ve dřevě použil tmel na to určený – k vzniklým „defektům“ by nedošlo.

nature-blog-02

ThermoShield: nátěr na dřevo, který Vás přežije

ThermoShield Nature je špičkový termokeramický nátěr na ochranu dřeva, který odolává mnoho let škodlivým vlivům počasí, zabraňuje tvorbě plísní a navíc má tepelně izolační vlastnosti.

Posted in Blog.