Fasádní systém ETG a ThermoShield History

Omítka ETG Polska vhodná pro historické stavby
Energeticky úsporný nátěr firmy ThermoShield® pro historické stavby

Omítky firmy ETG-Polska pro historické stavby

Suché omítková směsi s obchodním názvem ETG jsou produkty s vynikajícími vlastnostmi a složením, které jej předurčují k sanacím a renovacím historických objektů. Jelikož památková péče nepovažuje cement za vhodné pojivo pro materiály, určené pro historické stavby, jsou v tomto produktu použity historií osvědčená pojiva jako je vápenný hydrát a cement je doplněn o speciální pojiva. Tato pojiva nejen vyhovují požadavkům památkové péče, ale příznivě ovlivňují řadu vlastností zatvrdlé omítky, jak bylo prokázáno při testování těchto výrobků.

Složení vhodné pro péči o historické stavby

Omítky jsou složeny ze speciálního extra lehkého plniva typu drceného skla zrnitosti do 3 mm. Jako pojivo je používán vápenný hydrát a další pojiva. Tato pojiva jsou optimální pro omítky, používané na historických objektech. Speciální pojiva navíc zlepšují mechanické vlastnosti zatvrdlé omítky, takže např. po 20 zmrazovacích cyklech je pevnost v tahu za ohybu stejná, nebo mírně vyšší než u vzorků zkoušených před zmrazováním.

Parametry kvality

Omítky ETG se od běžných omítek liší především díky těmto vlastnostem:

 • velmi nízká objemová hmotnost, která se pohybuje okolo 400 kg/m3
 • faktor difuzního odporu prostupu vodní páry, extrémně vysoká pórovitost (65- 75%)
 • velmi nízká hodnota modulu pružnosti (cca 2 N/mm2), což je asi 8x méně než u běžných průmyslově vyráběných omítek, tato vlastnost omítky přímo předurčuje pro smíšené zdivo historických objektů, protože na takovýchto omítkách prakticky nevznikají trhliny
 • vynikající termoizolační vlastnosti, hodnota jejich tepelné vodivosti je 0,07 – 0,09 W/mK
 • jedná se o kapilárně aktivní materiály, omítka tedy snižuje vlhkost stavební konstrukce a tím významně zlepšuje tepelně technické vlastnosti zdiva
 • omítkové směsi lze používat jak v exteriéru tak i interiéru historických budov

Omítkové směsi firmy ETG se již osvědčily na řadě historických staveb. Výrobky prošly rozsáhlým testováním v různých zkušebnách.
Omítkové směsi ETG jsou:

 • Termoizolační
 • Paropropustné
 • Hydrofobní
 • Ekologické
 • Nehořlavé
 • Vhodné pro historické budovy
 • Tenkovrstvé
 • Mrazuvzdorné

Velkou výhodou těchto omítek je, že velmi rychle vysychají a tak je možno povrch upravovat nátěrovými hmotami již po 48 hodinách. Tím se minimalizují technologické přestávky a zkracuje se doba rekonstrukčních prací. Pochopitelně je nutno používat nátěrové hmoty vhodné pro památkově chráněné stavby, tedy přednostně vápenné nátěry, silikátové nebo silikonové. Odpovídajícím nátěrem je ThermoShield® History.

Energeticky úsporný nátěr firmy ThermoShield® pro historické stavby

Jedná se o odolný nátěr speciálně na fasády historických budov – ThermoShield® History. Regulační a konzervační vlastnosti tohoto produktu chrání historické budovy před přirozeným kolísáním teploty a vlhkosti, kterým je každé stavební dílo vystaveno. Běžně používané povrchové nátěrové-omítkové systémy těmito výkyvy trpí – a spolu s nimi i cenná historická budova. ThermoShield® History naproti tomu rozvíjí svůj účinek i na těch nejnáročnějších podkladech, jako jsou dřevo nebo jíl-hlína, a také v extrémních povětrnostních podmínkách. Optimální nátěrový systém s kapilární a variabilně difúzní otevřeností podporuje nerušený transport vody a solí zevnitř směrem ven a nabízí fasádám historických domů dlouho setrvávající ochranu před vlivy životního prostředí, před prasklinami a vlhkostí. Řasy, mechy ani houby nenacházejí na fasádách ošetřených materiálem ThermoShield® History živnou půdu. To vše je samozřejmě patrné i navenek, protože fasády natřené tímto produktem vypadají i po letech jako „čerstvě renovované“.

Složení vhodné pro péči o historické stavby

Osvědčený adaptivní pojivový materiál ThermoShield History se skládá ze silikátového granulátu a kapiláry tvořícího pojiva se schopností zvětšování objemu. Používá se zde označení adaptivní pojivový materiál, protože vlastnosti tohoto materiálu se mění v závislosti na vnějších vlivech. Po vyschnutí (do standardní přírodní vlhkosti) vzniká struktura membránového typu, která je přibližně z 50% tvořena silikátovými parotěsnými dutými mikrokuličkami (sklokeramika). To způsobuje efektivní zvětšení povrchu na tří- až čtyřnásobek viditelného povrchu.
Souhra mezi silikátovými dutými mikrokuličkami a pojivem, které je obklopuje, vede v závislosti na počasí k odpuzování vody nebo ke tvorbě hustě rozvětvené sítě mikrokapilár, která působí jako „odvlhčovací čerpadlo“. Ty do jisté míry „ústí“ do větších kapilár podkladového materiálu. Robustní „kulovitý tvar“ odolává útokům agresivních chemikálií a povětrnostním vlivům.

Z výše uvedeného je zcela zřejmé, že ThermoShield History není a ani nemůže být akrylátovou barvou!

Parametry kvality

Praktické aplikace a vědecké testy dokládají tyto parametry kvality produktu ThermoShield® History:

Vlhkost ve zdivu

 • chrání před deštěm (odpuzuje vodu)
 • odvádí přebytečnou vlhkost až do vyrovnání vlhkosti stavebního materiálu
 • zesiluje přirozený sorpční motor
 • neucpává kapiláry
 • udržuje vyrovnanou vlhkost
 • reaguje dynamicky na změnu situace (šetrné odpařování)
 • zabraňuje tvorbě kondenzátu

Mráz ve zdivu

 • snižuje termodynamicky podmíněnou tvorbu prasklin
 • snižuje tvorbu nových prasklin
 • snižuje tvorbu prasklin podmíněnou vlhkostí (zvětšování a zmenšování objemu)
 • snižuje zamrzlé „vodní pytle“
 • chrání v teplotním rozmezí -40°C až + 90°C

Vlivy životního prostředí

 • chrání před kyselinami, louhy, agresivními chemikáliemi a výfukovými plyny
 • chrání před vyblednutím a vlivem UV-záření
 • chrání před povětrnostními vlivy (kyselý déšť)

Problematika solí

 • udržuje soli v roztoku
 • chrání před odlupováním
 • dovolí krystalizaci solí až na povrchu
 • podporuje nerušený transport solí
Posted in Blog.