ETG F 550

ETG-F550

  • Termoizolační 
  • Zvukoizolační
  • Nehořlavý
  • Hydrofobní
  • Mrazuvzdorný
  • Ekologicky nezávadný
  • Nevyžaduje armování

Technická specifikace

Oblast použití

Termoizolační štuk F-550 je používán jako poslední vrstva omítek vně i uvnitř budov. Štuk F-550 se používá dekorativně, ale také kvůli svým izolačním vlastnostem – tepelné izolaci, hydroizolaci a zvukové izolaci. Zvláště se doporučuje používat tento štuk na ostění oken a dveří. Tloušťka vrstvy do 20 mm. Používá se jako finální vrstva pro omítku ETG B-370.

Příprava podkladu

Povrch důkladně ošetřit hloubkovou penetrací. Podklad, jestli je to nutné, očistit od staré barvy, špíny, prachů a nestabilních fragmentů. Beton očistit od zbytků separačních prostředků (proti olejovým skvrnám). Odstranit výčnělky, kovové části ochránit proti korozi. Hladké betonové podklady se doporučuje zdrsnit mechanickým způsobem nebo pomocí kontaktního nátěru.

Obecná doporučení pro použití

Práce vykonávat v teplotách mezi + 5 ° C až + 30 ° C. Všechna doporučení v tomto technickém listu jsou účinné při 20 ° C a relativní vlhkosti 60%. V jiných podmínkách, čas zpracovatelnosti malty se může změnit.

DŮLEŽITÉ! V létě, neprovádějte práce pod přímým působením slunečních paprsků na maltovou směs a na podklad! Měli byste se také vyhnout přímého působení dešťových srážek na směs. 

POZOR! Termoizolční štuk F-550 obsahuje cement a vápno, které při vzájemném působení s vodou, vyvolávají zásadité reakce, proto během práce je třeba chránit oči a kůži. V případě, že se Vám směs dostane do očí, ihned vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.

Příprava směsi

Do kulatého kontejneru s plochým dnem (objemem 40 l – 1 pytel suché směsi a 60 l – 2 pytlů suché směsi) nalijte čistou vodu cca 6,24 až 6,96 l na pytel (12 kg). Do vody nasypat směs ETG F-550.

Důkladně promíchejte štukovou směs vysokorychlostním (ne méně než 600 ot. / min.) stavebním mixerem po dobu 4-5 minut. Do stavu jednorodé konzistence dohladka a bez sraženin. Doporučuje se používat mixer s 2 tryskami. Maltovou směs nechat stát po dobu 5 minut, a pak znovu důkladně promíchat.

DŮLEŽITÉ! Pro zajištění jednotnosti malty během míchání je nutné používat celý obsah pytle. Není přípustné částečné používání obsahu pytle.

Ukazatelem řádně připraveného štuku je jeho homogennost bez hrudek. Kvalitu rozmíchané směsi ověříte nanesením na kovové hladítko nebo špachtli a jeho obrácením směrem dolů, směs se nesmí odlepit.

Nanesení štuku

Malta se aplikuje na stěnu s pomocí špachtle a hladítka z nerezové oceli.

S tenkovrstvým nanesením bez omítníků, je třeba vrstvu štuku vyrovnat zednickou lžící, a po 20-30 minutách po nanesení zatočit štuk s pomocí plastového hladítka. Zatáčet štuk je třeba krouživými pohyby a při tom vytvářet jednotnou strukturu povrchu.

POZOR! Před přípravou finální omítky kontejner, kovové stěrky a plastové hladítka musí být pečlivě vyčištěny.

Povrch lze natírat vododisperzními barvami pro fasády 3 dny po omítání.  Jeden den před barvením povrchu je třeba povrch natřít základním nátěrem podle doporučení výrobce barev.

Záruka výrobce. Výrobce zaručuje, že směs ETG F-550 odpovídá charakteristikám, uvedený v této Příručce, při dodržení pravidel transportace, skladování, přípravy a aplikace. Výrobce není zodpovědný za špatné použití směsi, stejně jako její použití pro jiné účely, které nejsou uvedeny v této Příručce. Záruční doba skladování směsi ETG F-550 v originálním balení od výrobce, na paletách, v suchém prostředí – 12 měsíců od data výroby uvedeného na obalu.