ETG B 450

ETG-B-450

  • Termoizolační
  • Zvukoizolační
  • Nehořlavá
  • Hydrofobní
  • Mrazuvzdorná
  • Ekologicky nezávadná
  • Nevyžaduje armování

Technická specifikace

Oblast použití

ETG B-450 je lehká omítková směs na bázi minerálních pojiv (cement, vápno), lehkých minerálních plniv a polymerních modifikátorů. Používá se v interiéru i exteriéru pro omítání pórobetonových a jiných minerálních bází s možností ruční nebo strojní aplikace. Vhodné pro omítání fasád, interiérů, balkonů a sklepů. Tloušťka od 5 do 100 mm, má vzhled nazývány „beránek“. Nejekonomičtější je při jednovrstvém nanesení s tloušťkou 5 mm. Poskytuje hydroizolaci a tepelnou a zvukovou izolaci konstrukce.

Složení

Minerální pojiva (cement, vápno), lehké minerální plniva a polymerní modifikátory.

Návod na aplikaci

Příprava podkladu

Povrch pórobetonového povrchu důkladně ošetřit hloubkovou penetrací. Pokud je to nutné, očistit  od staré barvy, špíny, prachu a nestabilních fragmentů. Beton očistit od zbytků separačních prostředků (proti olejovým skvrnám). Odstranit výčnělky, kovové části je nutno ochránit proti korozi. Hladký betonový podklad se doporučuje zdrsnit mechanickým způsobem nebo pomocí kontaktního nátěru.

Poznámka Směs ETG B-450 nevyžaduje armování. Doporučuje se armovat skleněnou sítí jen částí fasády, dodatečně izolované pěnovým polystyrenem nebo deskami z minerální vlny a podobně (také OSB, QSB a dýhu), vaty a podobných materiálů (dilatačními spárami mezi budovami, spojení desek stropní konstrukce, okenní trámce atd). Při aplikaci na provětrávaných fasádách, jako třeba „kanadský dům“, s použitím OSB, je doporučeno použít penetraci. 

Obecná doporučení pro použití

Použití v teplotách mezi + 5° C až + 30° C. Všechna doporučení jsou uvedena pro +20° C a relativní vlhkost 60%. Při jiných podmínkách, se časy použití směsi mohou změnit.

DŮLEŽITÉ! V létě neprovádět práce pod přímým působením slunečních paprsků na maltovou směs a na podklad! Měli byste se také vyhnout přímého působení srážek na maltové směsi. 

Poznámka  Směs ETG B450 obsahuje cement a vápno, které při vzájemném působení s vodou, vyvolávají zásadité reakce, proto během práce je třeba chránit oči a kůži. V případě, že se Vám směs dostane do očí, ihned vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.

Provedení práce

Směs ETG B-450 může být aplikována buď ručně, nebo pomocí omítkových automatů jako M-Tech Duo Mix, PFT G-54 nebo podobné. Jestli se jedná o dokonale hladké zdivo, maltová směs se nanáší v tenké vrstvě asi 5 mm bez majáků. Při tloušťce vrstvy víc než 5 mm se doporučuje používat omítníkové profily nebo strunu.

Manuální způsob

Důkladně promíchejte maltovou směs vysoce-stupňovým manuálním (ne méně než 600 ot. / min.) stavebním mixerem po dobu 4-5 minut, do stavu homogenní konzistence, hladké a bez sraženin. Doporučuje se používat mixer s 2 tryskami. Maltovou směs nechat stát po dobu 5 minut, a pak znovu důkladně promíchat.

Příprava malty

Do kulatého kontejneru s plochým dnem (objemem 40 l – na 1 pytel suché směsi a 60 l – 2 pytle suché směsi) nalijte čistou vodu cca 5,8 až 6,4 l na pytel (10 kg). Do vody nasypat směs ETG B-450.

DŮLEŽITÉ! Pro zajištění jednotnosti malty během hnětení je nutné používat celý obsah pytle. Není přípustné částečné používání obsahu pytle. Ukazatelem řádně připravené malty je její jednotná hustota bez hrudek a její schopnost udržet se na obráceném kovovém hladítku.

Instalace omítníků

Na povrch podkladu (základu), s intervalem cca 30 cm, aplikovat „koláče“ malty, do kterých je třeba protlačit konstrukce profilů a vyrovnat je v jedné rovině. Rozestup profilů by měly být o 20 cm kratší než délka latí.

Nanesení omítky

Povrch stěny opracujte hloubkovou penetrací před nanesení omítky.

Malta se aplikuje na stěnu s pomocí špachtle a zednickou lžíci z nerezové oceli.

S profily

Pomocí špachtle a zednické lžíce z nerezavějicí oceli naneste tenkou základní vrstvu směsi na stěnu. Za 3-5 minut naneste hlavní vrstvu omítky mezi profily. Zbytky přebytečné směsi odstraňte pomocí latě, pohyby v levo-v pravo, nahoru-dolů od majáků. Za 4-8 hodin (závisí na teplotě prostředí) odstraňte profily. Při teplotě vzduchu níže +15° C , se doba schnutí hlavní vrstvy prodlužuje do 12-24 hodin. Zaplňte díry po omítnících vrstvou ETG B-450 a vyrovnejte kovovou zednickou lžící.

Bez profilů

S tenkovrstvým nanesením bez omítníků, vrstvu omítky vyrovnat zednickou lžící, a po 20-30 minutách po nanesení – otřete omítku s pomocí plastového hladítka. Omítku do finální podoby je třeba zarovnat krouživými pohyby a při tom vytvářet jednotnou strukturu povrchu.

Finální provedení

Aby jste dostali rovnoměrnou texturu povrchu omítky po zaplnění mezer po majácích za 1-2 dny (záleží na teplotě prostředí) naneste a zatřete otočnými pohyby pomocí plastového hladítka finální vrstvu z pořád té samé omítky, tloušťkou od 2 do 5 mm.

Pozor! Před přípravou finální omítky kontejner, kovové stěrky a plastové hladítka musí být pečlivě vyčištěny. Zatírat finální vrstvu je doporučeno pomocí plastového hladítka

Omítka ETG B-450 má efekt «beránka» se zrnem tloušťky 2mm. Pro docílení povrchu typu hladké omítky jako finální vrstvu se doporučuje používat teploizolační omítkovou směs pro finální vrstvu ETG F-550.

Za 48 hodin se na povrch doporučuje aplikovat penetraci pod barvu. Po nanesení penetrace je možné povrch barvit vodou ředitelnými fasádními barvami např. ThermoShield®. 

Záruka výrobce

Výrobce zaručuje shodu charakteristik tepelně izolační omítky ETG B-450, které jsou uvedeny v tomto Technickém popisu. Také zaručuje dodržení pravidel transportu, skladování, výroby a aplikace směsi. Výrobce nenese zodpovědnost za nesprávnou aplikaci směsi, a také používaní směsi v jiných účelech, než je určeno v tomto Technickém popisu.

Doba záruky skladování tepelně izolační omítky ETG B-450 v originálním balení a v suchých podmínkách – 12 měsíců od daty výroby, kterou je možné najít na balení.