ETG B 370

ETG-B370

  • Termoizolační
  • Zvukoizolační
  • Nehořlavá
  • Hydrofobní
  • Mrazuvzdorná
  • Ekologicky nezávadná
  • Nevyžaduje armování

Technická specifikace

Oblast použití

ETG B-370 je lehká omítková směs na bázi minerálních pojiv (cement, vápno), lehkých minerálních plniv a polymerních modifikátorů. Používá se v interiéru i exteriéru pro omítání pórobetonových a jiných minerálních bází s možností ruční nebo strojní aplikace. Vhodné pro omítání fasád, interiérů, balkonů a sklepů. Tloušťka od 5 do 100 mm, má vzhled nazývány „beránek“. Nejekonomičtější je při jednovrstvém nanesení tloušťkou 5-7 mm. Poskytuje hydroizolaci a tepelnou a zvukovou izolaci konstrukce.

 

Návod na aplikaci

Příprava podkladu
Povrch pórobetonového povrchu důkladně ošetřit hloubkovou penetrací. Pokud je to nutné, očistit další základy od staré barvy, špíny, prachu a nestabilních fragmentů. Beton očistit od zbytků separačních prostředků (proti olejovým skvrnám). Odstraňit výčnělky, kovové části je nutno ochránit proti korozi. Hladký betonový podklad se doporučuje zdrsnit mechanickým způsobem nebo pomocí kontaktního nátěru.

Poznámka: Směs ETG B-370 nevyžaduje armování. Doporučuje se armovat skleněnou sítí jen části fasády, dodatečně izolované pěnovým polystyrenem, deskami z minerální vlny a podobně. Zároveň by mezipodlahové pásy staveb s více podlažími měly mít dilatační spáry.

Obecná doporučení pro použití
Práce vykonávat v teplotách mezi + 5 ° C až + 30 ° C. Všechny doporučení v této příručce jsou účinné při 20° C a relativní vlhkosti 60%. V jiných podmínkách se čas zpracovatelnosti malty může změnit.

DŮLEŽITÉ! V létě, neprovádějte práce pod přímým působením slunečních paprsků na maltovou směs a na podklad! Měli byste se také vyhnout přímému působení dešťových srážek na maltovou směs.

Poznámka: Směs ETG B-370 obsahuje cement a vápno, které při vzájemném působení s vodou, vyvolávají zásadité reakce, proto je třeba během práce chránit oči a kůži. V případě, že se vám směs dostane do očí, ihned oči vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.

Provedení práce
Směs ETG B-370 může být aplikována buď ručně, nebo pomocí omítkových automatů jako M-Tech Duo Mix, PFT G-54 nebo jim podobným. Jestli se jedná o dokonale hladké zdivo, maltová směs se nanáší v tenké vrstvě asi 5 mm bez majáků. Při tloušťce vrstvy víc než 5 mm se doporučuje používat omítkové profily nebo strunu.

Manuální způsob
Důkladně promíchejte maltovou směs do stavu jednorodé konzistence dohladka a bez sraženin vícestupňovým manuálním (ne méně než 600 ot. / min.) stavebním mixerem po dobu 4-5 minut.. Doporučuje se používat mixér se dvěmi vrtulemi. Maltovou směs nechat stát po dobu 5 minut, a pak znovu důkladně promíchat.

Příprava malty
Do kulatého kontejneru s plochým dnem (objemem 40 l – 1 pytel suché směsi a 60 l – 2 pytle suché směsi) nalijte čistou vodu cca 5,3 až 5,8 l na pytel (10 kg). Do vody nasypat směs ETG B-370.

DŮLEŽITÉ! Pro zajištění jednotnosti malty během hnětení je nutné používat celý obsah pytle. Částečné používání obsahu pytle není přípustné. Ukazatelem řádně připravené malty je její homogennost bez hrudek. Kvalitu rozmíchané směsi ověříte nanesením na kovové hladíko a jeho obrácením směrem dolů.

Instalace omítníků
Na povrch podkladu (základu), s intervalem cca 30 cm, aplikovat „koláče“ malty, do kterých je třeba protlačit konstrukce profilů a vyrovnat je v jedné rovině. Krok profilů by měly být o 20 cm kratší než délka latí.

Nanesení omítky
Malta se aplikuje na stěnu s pomocí špachtle a zednické lžíce z nerezové oceli.

Bez profilů
S tenkovrstvým nanesením bez omítníků, je třeba vrstvu omítky vyrovnat zednickou lžící, a po 20-30 minutách po nanesení zatočit omítku s pomocí plastového hladítka. Zatáčet omítku je třeba krouživými pohyby a při tom vytvářet jednotnou strukturu povrchu.

S profily
Při nanesení omítky podle profilů je třeba stáhnout omítkovou vrstvu latí. Po 4-8 hodinách (v závislosti na teplotě okolního prostředí), je třeba jemně odstranit profily. Vyplnit místa umístění profilů směsí ETG B-370, a zarovnat kovovou lžící. Chcete-li získat jednotnou strukturu povrchu za 1-2 dny (v závislosti na teplotě okolního prostředí) nanést a otřít krouživými pohyby s pomoci plastového hladítka finální vrstvu omítky ETG B-370 tloušťkou cca 5 mm.

POZOR! Před přípravou finální omítky musí být kontejner, kovové stěrky a plastové hladítka pečlivě vyčištěny. Povrch lze natírat vododisperzními barvami pro fasády 3 dny po omítání. Jeden den před barvením povrchu je třeba povrch natřít základním nátěrem podle doporučení výrobce barev.

Záruka výrobce
Výrobce zaručuje, že směs ETG B-370 odpovídá charakteristikám, uvedeným v tomto technickém listu, při dodržení pravidel transportace, skladování, přípravy a aplikace. Výrobce není zodpovědný za špatné použití směsi, stejně jako její použití pro jiné účely, které nejsou uvedeny v této příručce. Záruční doba skladování směsi ETG B-370 v originálním balení od výrobce, uskladněném na paletách v suchém prostředí je 12 měsíců od data výroby uvedeného na obalu.