Thermal insulation of a house in Practice: ThermoShield Exterieur

Obnova fasády bytového domu a zateplení (BD) V4 v Kaniance.

ThermoShield Exterieur je odolný fasádní nátěr připravený k použití. ThermoShield Exterieur je založen na funkci termokeramické membrány. Je vhodný téměř pro všechny podklady v exteriéru. Ze zvláštního složení a jedinečných vlastností Exterieur vyplývá řada oblastí energetického využití jak pro letní tak i zimní tepelnou ochranu.

Stručný popis bytového domu V4 Kanianka

Stavební konstrukce P 1.15 byla postavena v letech 1988-1989. Zásobování teplem a teplou vodou je zajištěno z CZT (Centrální Zdroj Tepla). V roce 2007 byly v BD vybudovány na vstupních uzlech předávací stanice tepla (OST): OST 1 pro 30 BJ a OST 13 pro 96 BJ. Z tohoto důvodu jsou údaje o spotřebě tepla uvedeny v grafu takto.

V roce 2009 byl na střeše bytového domu zrealizován solární systém pro celoroční předehřev vody, který zajišťuje průměrné roční snížení tepla v OST-ích na ohřev vody o 30 – 35%. Vlastníci bytů a nebytových prostor bytového domu V4 financovali v r. 2011 obnovu fasády ze zdrojů SFRB (úvěr s 1% úrokem) a z vlastních finančních zdrojů. Toho času je tvorba FÚPaO (fondu údržby, provozu a oprav) 0,46 EUR/m2. Z FÚPaO průměrná splátka úvěru pro SFRB je 7,78 EUR/měs/BJ.

Číst dál