Fasádní systém ETG a ThermoShield History

Omítka ETG Polska vhodná pro historické stavby
Energeticky úsporný nátěr firmy ThermoShield® pro historické stavby

Omítky firmy ETG-Polska pro historické stavby

Suché omítková směsi s obchodním názvem ETG jsou produkty s vynikajícími vlastnostmi a složením, které jej předurčují k sanacím a renovacím historických objektů. Jelikož památková péče nepovažuje cement za vhodné pojivo pro materiály, určené pro historické stavby, jsou v tomto produktu použity historií osvědčená pojiva jako je vápenný hydrát a cement je doplněn o speciální pojiva. Tato pojiva nejen vyhovují požadavkům památkové péče, ale příznivě ovlivňují řadu vlastností zatvrdlé omítky, jak bylo prokázáno při testování těchto výrobků.

Složení vhodné pro péči o historické stavby

Omítky jsou složeny ze speciálního extra lehkého plniva typu drceného skla zrnitosti do 3 mm. Jako pojivo je používán vápenný hydrát a další pojiva. Tato pojiva jsou optimální pro omítky, používané na historických objektech. Speciální pojiva navíc zlepšují mechanické vlastnosti zatvrdlé omítky, takže např. po 20 zmrazovacích cyklech je pevnost v tahu za ohybu stejná, nebo mírně vyšší než u vzorků zkoušených před zmrazováním.

Parametry kvality

Omítky ETG se od běžných omítek liší především díky těmto vlastnostem:

 • velmi nízká objemová hmotnost, která se pohybuje okolo 400 kg/m3
 • faktor difuzního odporu prostupu vodní páry, extrémně vysoká pórovitost (65- 75%)
 • velmi nízká hodnota modulu pružnosti (cca 2 N/mm2), což je asi 8x méně než u běžných průmyslově vyráběných omítek, tato vlastnost omítky přímo předurčuje pro smíšené zdivo historických objektů, protože na takovýchto omítkách prakticky nevznikají trhliny
 • vynikající termoizolační vlastnosti, hodnota jejich tepelné vodivosti je 0,07 – 0,09 W/mK
 • jedná se o kapilárně aktivní materiály, omítka tedy snižuje vlhkost stavební konstrukce a tím významně zlepšuje tepelně technické vlastnosti zdiva
 • omítkové směsi lze používat jak v exteriéru tak i interiéru historických budov

Omítkové směsi firmy ETG se již osvědčily na řadě historických staveb. Výrobky prošly rozsáhlým testováním v různých zkušebnách.
Omítkové směsi ETG jsou:

 • Termoizolační
 • Paropropustné
 • Hydrofobní
 • Ekologické
 • Nehořlavé
 • Vhodné pro historické budovy
 • Tenkovrstvé
 • Mrazuvzdorné

Velkou výhodou těchto omítek je, že velmi rychle vysychají a tak je možno povrch upravovat nátěrovými hmotami již po 48 hodinách. Tím se minimalizují technologické přestávky a zkracuje se doba rekonstrukčních prací. Pochopitelně je nutno používat nátěrové hmoty vhodné pro památkově chráněné stavby, tedy přednostně vápenné nátěry, silikátové nebo silikonové. Odpovídajícím nátěrem je ThermoShield® History.

Energeticky úsporný nátěr firmy ThermoShield® pro historické stavby

Jedná se o odolný nátěr speciálně na fasády historických budov – ThermoShield® History. Regulační a konzervační vlastnosti tohoto produktu chrání historické budovy před přirozeným kolísáním teploty a vlhkosti, kterým je každé stavební dílo vystaveno. Běžně používané povrchové nátěrové-omítkové systémy těmito výkyvy trpí – a spolu s nimi i cenná historická budova. ThermoShield® History naproti tomu rozvíjí svůj účinek i na těch nejnáročnějších podkladech, jako jsou dřevo nebo jíl-hlína, a také v extrémních povětrnostních podmínkách. Optimální nátěrový systém s kapilární a variabilně difúzní otevřeností podporuje nerušený transport vody a solí zevnitř směrem ven a nabízí fasádám historických domů dlouho setrvávající ochranu před vlivy životního prostředí, před prasklinami a vlhkostí. Řasy, mechy ani houby nenacházejí na fasádách ošetřených materiálem ThermoShield® History živnou půdu. To vše je samozřejmě patrné i navenek, protože fasády natřené tímto produktem vypadají i po letech jako „čerstvě renovované“.

Číst dál

Nejlepší ochrana dřeva: ThermoShield Nature

ThermoShield Nature v praxi: zámeček Tatranská Javorina.

Jaká ochrana dřeva je nejlepší?

ThermoShield Nature je odolný nátěr pro ochranu dřeva připravený k použití. ThermoShield® Nature zachovává vlastnosti a funkce termokeramické membrány. Tento produkt je vhodný pro všechny stavební prvky ze dřeva pro venkovní použití, které nejsou rozměrově stálé a stará se o obnovu a zachování přirozené bilance vlhkosti ve dřevě.

TS-banner-11

Základní vlastnosti ThermoShield Nature

 • Dlouhotrvající ochrana dřeva před škodlivými vlivy životního prostředí jako ultrafialové záření, smog, prach, kyseliny, soli a mořská voda
 • Ochrana před povětrnostními vlivy jako je déšť, sníh a krupobití …
 • Zabránění tvorbě řas, mechů, hub a plísní
 • Energetické úspory v zimě i v létě
 • Snížení tvorby trhlin v podkladu
 • Dlouhodobá barevnost

Číst dál

Ochrana střechy nátěrem ThermoShield TopShield: Porovnání teploty

 

ThermoShield TopShield je odolný střešní nátěr připravený k použití. ThermoShield TopShield je založen na funkci termokeramické membrány. Poskytuje ochranu pro téměř všechny podklady střešních konstrukcí.

Ochrana střechy s ThermoShield­­ TopShield

Pokud má střešní krytina vystavená povětrnostním vlivům a vlivům životního prostředí dlouho plnit svou funkci, potřebuje dobrý ochranný štít. ThermoShield TopShield výborně plní tuto roli. Prudký déšť, krupobití a sníh nemohou ThermoShield TopShield poškodit. Dokonce ani střešní krytiny z vláknocementových desek (vlnitý azbest) nebo zinkových plechů nejsou pro nátěr žádný problém. Po odpovídající předběžné úpravě plechových střech pomocí ThermoShield ZinkPrimer nebo ThermoShield RustPrimer se vytvoří dlouhodobá ochrana střechy, která současně chrání podklady z železných i neželezných kovů před korozí. Za mimořádně vysokou přilnavost na všechny obvyklé střešní krytiny vděčí ThermoShield® TopShield jedinečné kompozici z vysoce kvalitních surovin.

ThermoShield TopShield zůstává elastický ve vysokém teplotním rozsahu od -40°C do +150°C. Netřeba se obávat tvorby trhlin vzniklých vytvrzováním.

strecha-blog-01

Číst dál

Zateplení domu v praxi: ThermoShield Exterieur

Obnova fasády bytového domu a zateplení (BD) V4 v Kaniance.

ThermoShield Exterieur je odolný fasádní nátěr připravený k použití. ThermoShield Exterieur je založen na funkci termokeramické membrány. Je vhodný téměř pro všechny podklady v exteriéru. Ze zvláštního složení a jedinečných vlastností Exterieur vyplývá řada oblastí energetického využití jak pro letní tak i zimní tepelnou ochranu.

Stručný popis bytového domu V4 Kanianka

Stavební konstrukce P 1.15 byla postavena v letech 1988-1989. Zásobování teplem a teplou vodou je zajištěno z CZT (Centrální Zdroj Tepla). V roce 2007 byly v BD vybudovány na vstupních uzlech předávací stanice tepla (OST): OST 1 pro 30 BJ a OST 13 pro 96 BJ. Z tohoto důvodu jsou údaje o spotřebě tepla uvedeny v grafu takto.

V roce 2009 byl na střeše bytového domu zrealizován solární systém pro celoroční předehřev vody, který zajišťuje průměrné roční snížení tepla v OST-ích na ohřev vody o 30 – 35%. Vlastníci bytů a nebytových prostor bytového domu V4 financovali v r. 2011 obnovu fasády ze zdrojů SFRB (úvěr s 1% úrokem) a z vlastních finančních zdrojů. Toho času je tvorba FÚPaO (fondu údržby, provozu a oprav) 0,46 EUR/m2. Z FÚPaO průměrná splátka úvěru pro SFRB je 7,78 EUR/měs/BJ.

Zabrání tvorbě řas, mechů, hub a plísní[/caption]

V roce 2009 byl na střeše bytového domu zrealizován solární systém pro celoroční předehřev vody, který zajišťuje průměrné roční snížení tepla v OST-ích na ohřev vody o 30 – 35%. Vlastníci bytů a nebytových prostor bytového domu V4 financovali v r. 2011 obnovu fasády ze zdrojů SFRB (úvěr s 1% úrokem) a z vlastních finančních zdrojů. Toho času je tvorba FÚPaO (fondu údržby, provozu a oprav) 0,46 EUR/m2. Z FÚPaO průměrná splátka úvěru pro SFRB je 7,78 EUR/měs/BJ.

Číst dál