Proč je moje fasáda mokrá?

Již po krátké době vykazují klasické nátěry mikroskopické praskliny, do kterých může vnikat vlhkost. Důvodem jsou efekty eroze, ke kterým dochází při velkém kolísání teploty, např. při silném slunečním záření. 

ThermoShield je proti tomuto efektu rezistentní. Díky dutým částicím mikroskopické velikosti se teplo rozprostře rovnoměrně po celém povrchu a účinně vyrovnává povrchové napětí, které by mohlo vést k mikroskopickým prasklinám. Dodané teplo využívá ThermoShield k vysušení fasády. Tato fasáda je difúzně otevřená.

Když dojde k zahřátí povrchu, postará se struktura s trvalými kapilárami o to, že dojde k vytažení vlhkosti ze zdi. ThermoShield je odolný vůči přívalovému dešti, kroupám a sněhu.

Posted in Video ThermoShield.