Představení produktů ThermoShield (SICC Coatings)

Co může na nezúčastněného člověka působit jako zázrak, bylo po dlouhá léta fyzikální realitou pro celkem 135 misí raketoplánu do kosmického prostoru. Tepelný štít o tloušťce několika centimetrů bránil citlivý venkovní plášť kosmické lodi před neuvěřitelnými tepelnými rozdíly mezi několika sty stupni mrazu a vysokými teplotami, vznikajícími při návratu do zemské atmosféry. Na jedné straně 2000°C, na druhé straně citlivá technika, přístroje a hlavně lidé, kteří se ocitají jakoby v blízkosti pekelného ohně.

Jak se inženýrům z NASA tento mistrovský kousek podařil?

Celé tajemství spočívá v dutých keramických tělískách, vyvinutých speciálně k tomuto účelu, které v sobě uzavírají vakuum. Jednalo se zde o přesně tutéž technologii, která tvoří základní princip našich produktů. Pokud pak vezmeme tato keramická dutá tělíska a zkombinujeme je s extrémně pevnou disperzí,
opět vyvinutou speciálně pro tento účel, a přidáme další látky, jako např. aktivátory, získáme v přeneseném slova smyslu tekutou keramickou dlaždici s fascinujícími vlastnostmi, tzv. endotermickými efekty. Potenciál obsažený v těchto malých kuličkách je pozoruhodný a v evropském měřítku neexistuje nikdo, kdo by měl větší zkušenosti s průmyslovou výrobou a prodejem těchto termokeramických speciálních povrchových vrstev, s výzkumem, vývojem a vůbec s těmito technologiemi.

SICC COATINGS

Termokeramická membrána s endotermickým efektem je skutečným řešením problému v nejrůznějších oblastech použití a to jak v chladnějších, tak i teplých oblastech.

Ale – pomůže např. nátěr o tloušťce 0,3 mm na venkovním štítu budovy ušetřit energii?

Odpověď zní jednoznačně – ANO.

Produkty na bázi termokeramických membrán nabízené firmou SICC COATINGS představují cenově výhodné a jednoduchým způsobem aplikovatelné opatření pro úsporu energie, které lze provést jak v exteriéru, tak i v interiéru budovy. Celoevropské studie dokládají jednoznačně, že pomocí COATING od SICC je v závislosti na způsobu využívání budovy, skutečně možné ušetřit energii.

Účinek v podobě úspory energie a úpravy klimatu v místnosti vyplývá z řady fyzikálních efektů. Keramická tělíska zvyšují objem povrchu. Jeden m2 membrány o tloušťce 0,3 mm obsahuje 150 m2 povrchu kuliček. Tím se zvyšuje schopnost budovy předávat vlhkost směrem ven. Vlivem deště nebo vysoké vlhkosti vzduchu může membrána o 1/4 nabobtnat a zabránit tak průniku vlhkosti do podkladu. Pro venkovní použití to znamená, že suché zdi izolují lépe než mokré. Na venkovní straně zabraňuje keramická membrána pronikání vlhkosti do zdiva pod membránou. Na druhé straně se trvalá kapilární struktura stará o to, že vytahuje ze zdi vlhkost. A právě tato vlastnost způsobuje, že naše produkty jsou obzvlášť vhodné pro opravy starých budov. Navíc dochází k efektivnímu vyrovnávání teplotních výkyvů a rovnoměrnému rozdělení teploty po fasádě. To zase následně zabraňuje vzniku prasklin a s tím souvisejícímu pronikání vlhkosti. Žádné trhliny navíc znamenají žádný porost řasami a mechem.

Kompletní paleta produktů SICC COATING nabízená pro interiéry neuvolňuje ani při aplikaci, ani následně alergizující či zdraví škodlivé chemické látky. Membrána rozděluje dodávanou energii rychle a rovnoměrně po celé ploše a opět ji odevzdává ve formě příjemné sálavé energie. Tím se zabraňuje vzniku studených míst, rozdělení teploty v místnosti je rovnoměrnější, takže lze při trvalém provozu snížit nastavení topení. Vedlejším efektem navíc je, že díky regulaci teploty, umožněné vlastnostmi produktu, se výrazně zabraňuje nepříjemnému konvekčnímu proudění a tvorbě plísní.

Membrána ThermoShield

Membránový systém je přitom nastavený tak, že se vzdušná vlhkost v místnosti pohybuje kolem 55 %, tedy hodnoty, která je příznivá pro lidské zdraví. Kondenzát vznikající při vysoké vlhkosti vzduchu v letních měsících membrána využívá tak, že ochlazuje vzduch odpařováním, funguje tedy právě při subtropických teplotách jako klimatizace zdarma. Tyto efekty jsou dokumentovány ve více než 40 celoevropských zprávách a analýzách nezávislých německých a evropských vědeckých institucí, jako např. ve zprávě Fraunhoferova institutu pro styčné plochy a procesní techniku, a řadě dalších vědeckých ústavů.

Po založení v roce 2003 se společnost začala rychle rozvíjet. SICC je zastoupena po celém světě a posiluje další rozvoj a prodej termokeramických membránových technologií s endotermickým efektem na celém území Evropy a usiluje o expanzi do celého světa. Samostatně pracující smluvní partneři v prakticky všech evropských zemích zajišťují prodej přímo v jednotlivých lokalitách mimo Evropu jsou to pak strategičtí partneři, kteří budují fungující vlastní struktury.Technickou péči poskytuje sama společnost SICC.

Pro značku Thermoshield pro firemní zákazníky, která je na evropském trhu již zavedena, a pro vlastní značku SICC Coating – Climate Activ Point mimo Evropu platí, že se SICC Coating ubírá směrem rychlého rozvoje. Školení a zvyšování kvalifikace uživatelů je zde další jasně deklarovaný cíl, a tvoří každodenní realitu společnosti. Moderní marketing je adresně směrován na různé cílové skupiny a zabezpečuje trvalý úspěch.

SICC neustále zkoumá nové oblasti použití a tržně žádané produkty, takže do budoucna lze počítat s novými oblastmi uplatnění a dalšími novinkami. V budoucnu to bude právě tato technologie, která mnoha lidem v horkých i studených klimatických oblastech umožní šetřit energii, a to s použitím výrazně nižších investic, než je dosud u obvyklých zateplovacích opatření možné.

V budoucnu bude SICC v nejúspěšnějších zemích zavádět výrobu těchto technologií, aby společnost mohla aktivně působit přímo na místě a reagovat ještě flexibilněji na potřeby trhu. Budoucnost patří inovativním produktům a konceptům značky SICC Coatings.

Posted in Video ThermoShield.