Na co je třeba dbát při aplikaci?

S nátěrem ThermoShield se pracuje jako s jakoukoliv běžnou fasádní nebo interiérovou barvou. Interiérový i exteriérový nátěr lze nanášet na každý čistý, suchý a tuku zbavený podklad. Pro oblast použití neplatí žádné omezení, příprava podkladu se provádí úplně stejně jako pro klasické ostatní barvy. Aby byl beze zbytku využit efekt úspory energie, doporučuje se při prvním použití i navzdory vysoké krycí schopnosti nátěru aplikovat dvě vrstvy.

Posted in Video ThermoShield.