Co mohou způsobit jedovaté zplodiny prostředí mé fasádě?

Nejrůznější jedy z životního prostředí, jako např. kyselý smog nebo i přirozené sluneční záření pozměňují a ničí již po krátké době klasické barevné nátěry. ThermoShield vykazuje vysokou rezistenci proti běžným jedovatým vlivům životního prostředí. Sklokeramické vrstvě totiž smog, soli, kyseliny ani ozon či sluneční záření neublíží. Výrazně se snižuje postupující křehkost povrchu, stárnutí povrchu či praskliny vzniklé napětím. 

Posted in Video ThermoShield.