Co dělat proti porůstání povrchu řasami?

Řasy, plísně a mechy se objevují neustále znovu a díky nim vypadá fasáda rychle zase velmi špatně. Růst řas je způsoben vlhkostí ve zdech a na nich, například na návětrné straně. Křehké povrchy jsou pak úžasnou půdou pro růst těchto nežádoucích organismů. Právě u zateplených domů se porůstání řasami objevuje skutečně velmi často.

Jaká je pomoc?

Zateplovací materiály mají jen nepatrnou schopnost transportovat kapilární vlhkost a mohou ukládat teplo jen ve velmi omezeném rozsahu. To vede k tvorbě kondenzátu a ještě většímu zatížení vlhkostí. Čistých neporostlých stěn lze docílit i bez použití chemikálií nebo nutnosti renovace.

Thermoshield řeší tento problém hned ze 3 stran:

  • Zaprvé: Podporuje kapilární transport vlhkosti ze zdiva směrem ven. 
  • Zadruhé: Membrána zabraňuje průniku vlhkosti do zdiva, které je za ní.
  • Zatřetí: ThermoShield zabraňuje tvorbě prasklin při extrémním kolísání teploty.

Díky vysokému podílu sklokeramického materiálu v TS se teplo ze slunečního záření rozprostírá po zdech rovnoměrně. Díky tomu se zabrání vzniku jemných vlásečnicových prasklin, které jsou nejlepší půdou pro vznik nežádoucího porostu.

Posted in Video ThermoShield.